Jak lze ilustraci pojmout?

Ilustrace a kniha jsou dva úzce spojené, téměř nerozlučné pojmy. Obraz může slova na papíře buď „doslovně“ znázornit a nenechat příliš mnoho prostoru pro představivost, nebo ji naopak podpořit náznaky a rozvířit čtenářovu fantazii snovými obrazy, které ho přenesou do netušených světů.

Co pro vás můžu vytvořit?

Nakreslím ilustrace do vaší knihy i na její obálku, do časopisu, k článkům, na blog, k textu... Vytvořím také celkový vizuál vašeho písemného projektu.

Spadli z jahody

ilustrace dětské knihy

Napsala: Dana Hlavatá,
2021, Vydavatelství Perfekt

Kompletní ilustrace dětské knížky Spadly z jahody od známé slovenské spisovatelky Dany Hlavaté. Pro knížku jsem kreslila obálku, předsádky a více než 20 ilustrací uvnitř. Jde o příběh dvojčat Janky a Janka Jahodovců, kteří se ocitnou v kouzelné krajině, kde zažívají neuvěřitelné příběhy. Ne vždy vtipné, ale často se mnohému naučí a taky se stanou lepšími dětmi.

O statečném Tobiášovi

ilustrace dětské knihy

Napsala: Petra Jánská,
2022, Vydavatelství Fragment

Kompletní ilustrování dětské knihy O statečném Tobiášovi od české spisovatelky Petry Jánské. Pro knihu jsem kreslila obálku, předsádky a 25 ilustrací uvnitř. Jedná se o klasickou pohádku, kde hlavní hrdina Tobiáš zažívá různá dobrodružství při hledání ztracené princezny. O tom, jak bude příběh pokračovat, rozhoduje vždy čtenář na konci kapitoly, a tak se sám stává tvůrcem.

Kresby pro Loutkové divadlo

propagační ilustrace

Kornéliany

autorská kniha

Texty původně napsané malou holčičkou přetvořené do podoby ilustrované knihy. Práce pozoruje, co se odehrává v mysli dítěte, jak přemýšlí a spojuje slova do vět připomínajících básně, ve věku kdy se je sotva naučilo zachytit písmem. Upřímné, čisté slovní vyjádření, bez cenzury, ve spojení s mým imaginačným projevem.

Zlatý jelen

kniha jako výtvarné dílo

Kniha-Objekt "Síla identity"

konceptuální umění

Tři knihy tvoří jedno. Práce vznikla ve spolupráci se 40 lidmi, kteří se vyjadřovali k otázce vlastní a mé (tedy cizí) identity pomocí vizuálního a verbálního projevu skrz jedno slovo nebo větu.

Noblesně vypadající kniha "Oni", vytvořená z bílé kůže a zlata, obsahuje vyjádření osob o sobě samých, přičemž každý se podvědomě snažil vystihnout ze sebe to nejlepší, "luxus", který v sobě nosíme.

Kniha "Oni Já" je o vyjádřeních respondentů o mně. Sestává z porcelánových desek, pevných ovšem křehkých zároveň a ze stran z jemného japonského papíru s ilustracemi bílou tuší. Téměř neviditelné kresby a písmo - nikdy nevidíme, kolik z toho, co nám druzí o nás prozradí, je pravda. Tyto vztahy jsou pevné, no rozbitné.

Kniha "Já Oni", úplně celá tvořena z látky, s mými vyjádřeními o druhých. Každou osobu si v životě nějak "pokřtíme". V tomto duchu jsou pojaté názvy, "jména" lidí, i stříbrné kresby. Kniha navozuje pocit útulného, bezpečného místa, tím jsou pro nás naši blízcí.

Knihy společně, dotýkajíc se navzájem, vytvářejí kruh, celek. Jsme tím, za koho nás považují jiní, nebo tím, co my vidíme v druhých? Jsme tolika osobami, kolika se zeptáme. A oni jsou tím, za co se považují, za což je pokládáme my a tím, jak se vidí v jiných. Vzájemné propletení identit je nekonečné a nerozdělitelné.

Knihy „Očista" a „48"

konceptuální umění

Kniha Očista

Text složený z 11 žánrově různorodých knih jsem přidělila přibližně 50 osobám ve věku od 10 do 78 let, různé národnosti, pohlaví a vzdělání. Jejich úkolem bylo odstranit z textu slova či věty, které jsou jim nepříjemné, nemají je rádi či v nich vyvolávají jakoukoliv negativní emoci. Výsledkem je kniha-objekt, ve kterém na začátku autenická strana se stává zcela odlišnou díky očištění jednotlivými osobami. Každá strana je tak jakousi černo-bílou kresbou jejich světa. To demonstruje, že neexistují věci dobré či zlé, černé a bílé, ale jen jevy, kterým dává každý z nás svým přístupem nějakou tvář.

Kniha 48

V tomto případě byl text vytvořen z pragmatického a informačního popisu událostí z roku 1948 kombinováním s vyprávěním staré ženy, která v tomto roce byla 9 letou holčičkou. Kontrast historie z učebnice a vlastní minulosti, dětství, každodenního života, který daná žena žila, nezaznamenaného nikde, pouze v ní. Postup práce s osobami spočíval v tom, že jsem text poslala první osobě, která ho měla očistit. Takto očištěný text další a text očištěný dvěma osobami zas osobě třetí. Pokračovala jsem, dokud stránka nezůstala téměř prázdná. Toto dílo demonstruje, že na všem se dá najít něco "špatné", na každé době, vzpomínce, čemkoli. Když máme výběr malý, začínáme hledat "zlo" i tam, kde bychom ho jinak přehlédli.

Kniha-Objekt "Nenalezené"

konceptuální umění

Objekt tvořen ze dvou protilehlých zrcadel a průhledných stránek uvnitř evokující knihu. Zobrazuje "HLEDÁNÍ", nosnou část života každého z nás. Všichni něco hledáme, ale jinou cestou, způsobem. Cílem bylo vytvoření jakéhosi zrcadla duše, což by odráželo každého z nás.

Kdybychom vycházeli z klišé "kniha života", při narození bychom se podívali do zrcadla a uviděli sebe. V momentě smrti bychom na jejím konci opět spatřily sebe sama. Jenže nevíme, která z těchto desek je začátek a konec, hranice jsou jen pomyslné, ne skutečné. A mezi nimi se vše nachází. Život, situace, emoce, zkušenosti.

Na jednotlivých stranách jsou abstraktně zobrazeny pocity, které prožíváme během života, ale každý z nás kvůli jiným situacím. Ukazuje to, že všichni jsme uvnitř v podstatě stejní. Ilustrace se prolínají skrz sebe a nevíme, která je kterou - i v životě se v nás emoce míchají a nedají se oddělit. Také se odrážejí v zrcadlech do nekonečnosti a vytvářejí jakési vnitřní nekončící absolutno.

Tento objekt je předmětem jako jakákoliv jiná věc, má tolik podob, kolik lidí se na ni dívá, protože každý má vlastní vidění, každý při pohledu na něj uvidí v něm jen svůj odraz, své pocity, sebe. A tak obsahuje úplně všech.

K objektu je doprovodná kniha, v níž jsou kromě ilustrací i texty, sbírka různých myšlenek pobíhajících mi hlavou po dobu jednoho roku. Z těchto textů vznikaly ilustrace, abstraktní výjevy, které se mi při jejich čtení vyjevily v mysli.

Transformace

socha

Portréty

kresba tužkou

Nahlédnutí do skicáře

kresby a skici